Thiết kế - In các loại băng rôn, backdrop Tết theo yêu cầu.
Nhận đặt hàng từ 1 tấm trở lên trên cả nước.