Thiết kế - In lịch riêng của Công ty (trang trí ở bộ phận tiếp tân, phòng khách, phòng họp, làm quà tặng ...).
Bìa của lịch là ván MDF 10 ly. Chiều cao của lịch có thể đến 1.5m. Hình ảnh của khách hàng hoặc theo đề tài yêu cầu.
Nhận đặt hàng từ 1 bộ trở lên trên cả nước.
 
 
01
02
03
04